8C8 Forever


You are not connected. Please login or register

Giải Rubik 3x3x3 theo công thức nâng cao

Go down  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Siêu Nhân Cùi

avatar
Đội trưởng đội siêu nhân
Đội trưởng đội siêu nhân
Nhằm giúp mọi người đặc biệt những ai mới chơi học F2l một cách dễ dàng nhất mình xin làm 1 bài giới thiệu các TH F2l cơ bản. Chỉ cần học được 10 TH trong 20 TH là bạn có thể áp dụng F2l ngay mà thành tích vẫn có thể lên rất nhanh . Vì thời gian có hạn nên mình mới làm bằng file word nếu đủ thời gian mình sẽ up trực tiếp lên topic

Sau đây là các TH OLL mình đã học được xin post luôn để mọi người dễ tìm ko phải qua link web nước ngoài nữa
Mình sẽ sắp xếp các TH từ dễ đến khó để mọi người dễ học hơn ai học xong có thể học các công thức giải khác nhau nữa thì sẽ mất ít thời gian để xoay cube theo đúng hướng
Chú ý: Công thức đầu sẽ là công thức thiết lập tạo ra TH đó còn các công thức sau (nằm dưới hình là công thức giải)

1. Các cạnh đã được lật (7TH)


TH1:R U2 R2 U' R2 U' R2 U2 R


*R U2 R2' U' R2 U' R2' U2 R
* f (R U R' U') f' F (R U R' U') F'
* y2 L' U2 L2 U L2 U L2 U2 L'
* R U2 R2 U' R' U R U' R U' R' y M' U2 M
* R' U L U' R U' L' U' L U' L'
* y2 L U' R' U L' U R U R' U R
* y2 L' U R U' L U' R' U' R U' R'
* R U' L' U R' U L U L' U L


TH2:R U R' U R U' R' U R U2' R'


* R U2 R' U' R U R' U' R U' R'
* R U R' U R U' R' U R U2' R'
* F R U R' U' R U R' U' R U R' U'


TH3:R U2 R' U' R U' R'


* R U R' U R U2' R'
* (y') R' U2 R U R' U R
* (y2) L U L' U L' U2' L'
* L' U2' L U L' U L

TH4:R U R' U R U2 R'


* R U2 R' U' R U' R'
* (y') R' U' R U' R' U2 R
* (y2) L U2' L' U' L U' L'
* L' U' L U' L' U2' L


TH5:R U2 R D R' U2 R D' R2


* R2' D R' U2 R D' R' U2 R'
* (y2) R' U' R U' R' U2 R2 U R' U R U2' R'
*y2 l2 U' R D2 R' U R D2 R
*y2R2 D' R U2 R' D R U2 R
*y2R' U2 R F U' R' U' R U F'
*R' F2 R U2 R U2 R' F2 R U2 R'


TH6:R' F' L' F R F' L F


* l' U' L U R U' r' F
* (y') R U2 R' U' R U' R2 U2 R U R' U R

TH7:R' F' L F R F' L' F


* l' U' L' U R U' L U (x')
* (y2) R' F R B' R' F' R B

2.Chữ T (2TH)

TH1:F U R U' R' F'


F R U R' U' F'

TH2:F R U' R' U' R U R' F'


* R U R' U' R' F R F'
* F R U' R' U R U R' F'

3.Hình vuông (2 TH)

TH1:L F R' F R F2 L' U'


* r U2 R' U' R U' r'
* (y2) r' R U' R U2 R' U' R U' R' r R'
* (x') D R2 U' R' U R' D'

TH2:R' F' L F' L' F2 R U'


* l' U2 L U L' U l
* (y2) r R' U R' U2 R U R' U R r' R
* B' R2' F R F' R B


4.Chữ C (2 TH)

TH1:R U B' R B R' U' R'


* R' U' l' U l F' U R
* R U (x') R U' R' U (x) U' R'

TH2:B' F R' F' R B U R U' R'


R U R' U' (x) D' R' U R E'

5. Chữ W (2 TH)

TH1:F R' F' R U R U R' U' R U' R' U'


* R U R' U R U' R' U' R' F R F'
* F R U R2' U' (y') R' U R B R'


TH2:B' R B R' U' R' U' R U R' U R


R' U' R U' R' U R U l U' R' U
6. Chữ P (4TH)

TH1:F R U R' U' F' U'


* F U R U' R' F'
* (y') f R U R' U' f'
* R d L U' L' B'


TH2:F' L' U' L U F U


* (y') F' U' L' U L F
* f' L' U' L U f
* L' d' R' U R B


TH3:R B' R' U' R d L d' R'


* (y x') U' R U l' U' R' U' R U R' U R
* R d L' d' R' U R B R'
* (y2) L d R' d' L' U L F L'

TH4:R' F R U R' d' L' d R


* (y' x) U R' U' l U R U R' U' R U' R'
* R' d' L d R U' R' F' R
* (y2) L' d' R d L U' L' B' L

http://rubikvn.com/forum/showthread.php?tid=280
Tiếp tục các TH nào lần này mình sẽ ko post từ dễ đến khó nữa mà sẽ là từ TH xuất hiện nhiều và khó hơn 1 chút

7. Chưa có cạnh được lật (8 TH)

TH1:F R' F' R U R2 B' R' B U' R'


* R U (x') U' R U l' R' U' l' U l F'
* R U2' R2' F R F' U2 R' F R F'

TH2:R U2 R2 F R F' U2 R' F R F' U2


* F R U R' U' F' f R U R' U' f'
* l U' R' U F2 R U' R' U2 F2 U'
* (y2 x) U R' U' R B2' U R' U' R2 B2' R'


Cách nhận biết: Đây là 2 TH tương tự nhau chỉ cần để ý có 2 viên vàng đối nhau là ok 1 TH thì có 2 viên đối 1 TH chỉ có 1 viên rất dễ nhìn

TH3:L' R B' L U2 L' B' R B' R2 L U


* (y') r' R2 U R' U r U2 r' U R' r
* L U2' (x) L U' L' U (y') L U L U' L F'


TH4:R L' B R' U2 R B L' B L2 R' U'


* r' R U' r U2 r' U' R U' R2' r
* R' U2 (x) R' U R U' R' U' R' U R' F

Cách nhận biết: 2 TH là đối nhau cách nhận biết của mình là xem 2 chấm vàng đó là 2 dấu chéo hướng xuống 2 mặt vàng thì lúc đó mình cầm đúng. TH3 là đường chéo hướng xuống 2 mặt vàng bên phải còn TH4 là ngược lại--> đơn giản
TH5:R' F' U2 F2 U R U' R' F' U2 R U2


* (y2) r' R U R U R' U' r R2' F R F'
* (y2) l' U2' L U L' U l2 U2' L' U' L U' l'
* R U2' B' R' U' R U R2 (z) R2 (z'x) R' U'
* U2 R' U2 F R U R' U' F2 U2 F R


TH6:F R' F' R U2 R d' R U' R' F'


* (y2) l' U' L U' L' U2' l2 U L' U L U2' l'
* F R U R' d R' U2 R' F R F'
* F R U R' U (y') R' U2 l' U l F'


Cách nhận biết: 2 TH này có thể dễ dàng nhìn ra là có 3 chấm vàng TH đầu thì sẽ có 1 mặt vàng hướng ra phía trước còn TH sau sẽ có 3 mặt vàng hướng ra phía trước.Cách xoay của TH 6 đoạn đầu hơi giống TH5 còn gần cuối sẽ khá giống TH1 chỉ cần để ý chút là ok

TH7:F R' F' R U2 F R' F' R U' R U' R' U'


* R U R' U R' F R F' U2 R' F R F'
* R' F R (y') R' U2 R' d R' U R B


Cách nhận biết: TH này đơn giản chỉ là 1 dấu chéo khi xoay t chỉ cần để ý các mặt vàng trong đó có 2 mặt hướng ra bên trái, 1 mặt hướng xuống dưới còn nếu ngược lại thì ta thực hiên CT đối là xong. Cách xoay khá giống với TH 1

TH8:r' R U R U R' U' r2 R2' U R U' r'


r' R U R U R' U' r2 R2' U R U' r'8. Có cạnh và góc được lật (2 TH)

TH1:F R' F' R L' U R U' R' L


* R U R' U' r R' U R U' r'
* L' R U R' U' L R' F R F'


TH2:R U R' U' r R' U R U' r'


* (y2) r R' U R r' U2 r R' U R r'
* F R' F' R L' U R U' R' L

Cách nhận biết: TH 8 ở phần 7 và 2 TH trên cách xoay rất giống nhau đặc biệt ở đoạn cuối và mình cũng dễ dàng nhận biết 3 TH trên là chữ X , H và K
9. Chữ I (4TH)

TH1:B' R B U2 R' U' R U' R2 U2 R


*R' U2 R2 U R' U R U2 (x') U' R' U
*RU2'-R2'U'RU'R'U2'-FRF'


TH2:B' R' U' R d' R U R' U R


* R' U' R U' R' d R' U R B
* R U R' U R d' R U' R' F'


Cách nhận biết: Đây là 2 TH khá giống nhau TH1 là có 3 mặt vàng ở 2 bên còn TH2 thì chỉ có 1 mặt vàng ở bên trái.

TH3:F R U R' U' R U R' U' F' U


* f R U R' U' R U R' U' f'
* (y') F U R U' R' U R U' R' F'
* L d R U' R' U R U' R' F'


TH4:L' B' L R' U' R U R' U' R U L' B L


* L' B' L U' R' U R U' R' U R L' B L
* F R U R' U' R (y') R' F R B' R' F'
* F-RUR'U'RF'-RwUR'U'Rw'


Cách nhận biết: TH3 sẽ có 2 mặt vàng đối nhau còn TH 4 thì chỉ có 1 mặt vàng. Cách xoay ở TH 3 khá giống với TH1 chữ P

10. Con cá (4 TH)


TH1:F R U' R' U R U R' F' U'


* F R U' R' U' R U R' F'
* (y x) U R' U' l U R U' R'


TH2:R' U2 l U' R U R' l' U2 R


R' U2 l R U' R' U l' U2' R

Cách nhận biết:Đây là dạng con cá đầy đủ. TH1 sẽ có các mặt vàng cùng hướng còn TH2 thì ko cách xoay TH 1 khá giống cách xoay TH 2 chữ T

TH3:l U’ R’ F’ R U R’ (x y’) L’ U’


R' U' R (y'x') R U' R' F R U l'

TH4:l’ U R B R’ U’ R (x y’) R U’


R U R' (xz') R' U R B' R' U' l

Cách nhận biết: đây là dạng con cá thiếu và cũng chỉ cần để ý 2 mặt vàng cùng hướng là có thể suy ra cách xoay khi ôn lại

11.Chữ L ngắn (6TH)

TH1:F U R U' R' U R U' R' F'


F R U R' U' R U R' U' F'

TH2:F' U' L' U L U' L' U L F


F' L' U' L U L' U' L U F

Cách nhận biết: Giống như các TH trên ta để ý thấy có 2 mặt vàng cùng hướng nằm bên phải (TH1) và bên trái (TH2) luôn ngược chiều với chữ L .Cách xoay khá giống cách xoay chữ P TH1, 2 ở đoạn đầu và chữ T TH1 đoạn sau , mình có thể suy ra lúc xoay F hoặc F' theo hướng của 2 mặt vàng phải (trái)

TH3:R B' R' B U2 R2 F R F' R


* l' U R' U' R l (U2 x') U' R U l'
* R' F R' F' R2 d2 (y') R' F R F'

TH4:B' R B R' y' d2 R2 B' R' B R'


* l U' R U R' l' U2 F R' F' R
* R B' R B R2' d2 R B' R' B


Cách nhận biết: 2 TH trên chỉ cần để ý là có 2 mặt vàng cùng chiều với chữ L là xong. Cách xoay có nét giống với 2 TH con cá thiếu ở đoạn cuối

TH5:r' U2 R U R' U' R U R' U r


r' U' R U' R' U R U' R' U2 r

TH6:r U2 R' U' R U R' U' R U' r'


r U R' U R U' R' U R U2' r'

Cách nhận biết: 2 TH này ko có 2 mặt vàng cùng hướng như các TH trên. Cách xoay thì mình dựa vào hướng của chữ L nếu nó hướng lên trên thi mình đẩy lên trên ®️ và ngược lại còn đoạn cuối xoay khá giống TH hình vuông
12. Tia chớp (6TH)

TH1:R' U' F U R U' R' F' R


R' F R U R' U' F' U R

TH2:L U F' U' L' U L F L' U2


* (y2) L F' L' U' L U F U' L'
* R B' R' U' R U R U' F'


Cách nhận biết: chỉ cần để ý 2 mặt vàng nằm cùng hướng luôn luôn ở phía trên nếu bên trái thì dùng L bên phải thì R'. Cách xoay y hệt TH1 chữ T chỉ khác ở 2 chữ R R' và L L'

TH3:F R2 B' R' B R' F'


* r U R' U R U2 r'
* (x') D R U' R U R2' D'


TH4:B' R2 F R F' R B


* l' U' L U' L' U2' l
* B' R' F R' F' R2 B


Cách nhận biết: Để ý sẽ có 2 cặp mặt vàng ở 2 bên và chú ý hướng của dấu tia chớp luôn hướng về 2 mặt vàng.Cách xoay cũng khá giống với TH hình vuông

TH5:r R' U R' U2 R U R' U R2 r' U2


* (y2) r R2' U' R U' R' U2 R U' R r'
* r' U' R U' l U' R' U l' U2' r


TH6:r' R U' R U2 R' U' R U' R2 r U2


* (y2) r' R2 U R' U R U2 R' U R' r
* r U R' U l' U R U' l U2 r'


Cách nhận biết: 2TH này chỉ có 1 cặp 2 mặt vàng và hình tia chớp ko hướng về 2 mặt này.
13. Chữ L dài (4TH)

TH1:F U F' R' F R U' R' F' R


R' F R U l' U' l (y') R U' R'

TH2:F' U' F L F' L' U L F L' U2


(x') R U' R' F' R U R' (x y) R' U R

Cách nhận biết: Ở 2 TH này có 2 cặp mặt vàng cùng hướng. Cách xoay giống với TH sấm sét 1 2 ở đoạn đầu

TH3:L F L' U R U' R' L F' L'


L F L' R U R' U' L F' L'

TH4:L' B' L U' R' U R L' B L


L' B' L R' U' R U L' B L

Cách nhận biết: 2 TH này chỉ có 1 cặp 2 mặt vàng. Cách xoay dựa vào chiều của 2 mặt vàng nếu ở bên phải ta dùng R và bên trái ta dùng L' đoạn cuối khá giống TH 3 dấu chấm phần 7

14. Cá điện(4TH)

4TH này hình kết hợp bởi hình tia chớp và con cá

TH1:B2 R' U R U' R' U' R2 B R' B


B' R B' R2' U R U R' U' R B2

TH2:l U' l' U' R2 U R' B R U' R2


* B L' B L2' U'L' U' L U L' B2
* R2' U R' B' R U' R2' U l U l'


Cách nhận biết: Có 2 mặt vàng ở 1 bên đây là 2 TH đối nhau

TH3:F U R U R' y' U' R' U2 R U R' U2


* (y') R U2' R' U' R U' R2 L' U' L U F
* (y2) R U' R' U2 R U R U' R' U' F'


TH4:B' U' R' U' R y U R U2 R' U' R


* (y') R' U2 R U R' U R2 R U R' U' F'
* R' U R U2' R' U' (y') R' U R U B

Cách nhận biết: Ko có cặp vàng nào cùng hướng. Cách xoay giống với chữ T TH1 đoạn cuối và 2 TH này cũng đối nhau
(Hình ảnh và công thức tham khảo trên Dans cube station)

PS:Nói chung mấy TH này cũng không khó nếu biết liên hệ với các TH trước . Lời khuyên là sau khi học xong tất cả các TH thì nên học các CT giải khác nhau để mình mất ít thời gian để đổi chiều cầm cube hơn. Ngoài ra khi học thì lúc đầu làm nhanh 1 trong các CT xem cái nào hợp với finger trick mình nhất sau đó vừa làm từ từ CT vừa nhìn move của nó.
http://rubikvn.com/forum/showthread.php?tid=280
Sau đây mình sẽ giới thiệu về 21 trường hợp PLL,mình lấy từ web của Dan,giúp mọi người đỡ mất thời gian tìm kiếm
Một lần nữa mình nhắc mọi người xem phần Quy Ước kí hiệu (sorry mọi người,phần này rất quan trọng nên phải nhắc đi nhắc lại sợ các begginer không hiểu
Mình sẽ chia thành các phần,các bạn nên học theo từng phần thì dễ nhớ hơn.
Công thức phía trên là để tạo ra trường hợp trong hình còn công thức phía dưới để giải.

Edge Permutations (4 cases)

TH1 (chữ U): R U' R U R U R U' R' U' R2


Công thức: (R2 U) (R U R' U') (R' U') (R' U R')

TH2 (chữ U): R' U R' U' R' U' R' U R U R2


Công thức: (R U' R U) (R U) (R U') (R' U' R2)

TH3 (chữ Z): U2 R' U' R2 U R U R' U' R U R U' R U' R'


Công thức: (U R' U')( R U' R U)( R U' R' U)( R U R2 U')( R' U)

TH4 (chữ H): L2 R2 D' L2 R2 U2 L2 R2 D' L2 R2


Công thức: (M'2 U) (M'2 U2) (M'2 U) M'2


Corner Permutations (3 cases)

TH 1 (chữ A): R2 B2 R F R' B2 R F' R


Công thức: x (R' U R') D2 (R U' R') D2 R2 x'

TH2 (chữ A): R' F R' B2 R F' R' B2 R2


Công thức: x R2 D2 (R U R') D2 (R U' R) x'

TH3 (chữ E): L' B L F' L' B' L F2 R B' R' F' R B R'


Công thức: x' (R U') (R' D) (R U R') u'2 (R' U) (R D) (R' U' R)

J Permutations (2 cases)

TH1: R U2 R' U' R U2 L' U R' U' L


Công thức: (R U R' F') (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U')

TH2: R2 D R D' R F2 L' U L F2


Công thức: (R' U L') U2 (R U' R') U2 (L R U')

R Permutations (2 cases)

TH1: U' R U' B L' B' R' B L B' U' R U2 R'


Công thức: (L U'2) (L' U'2) (L F' L' U' L U) (L F L'2 U)

TH2: U R2 F R U R U' R' F' R U2 R' U2 R


Công thức: (R' U2) (R U2) (R' F R U R' U') (R' F' R2 U')


N Permutations (2 cases)

TH1: U L U' R U2 L' U L R' U' R U2 L' U R'


Công thức: (R U') (R' U) (l U) (F U') (R' F') (R U' R U) (l' U R')

TH2: U R' U L' U2 R U' R' L U L' U2 R U' L


Công thức: z U' R D' R2' U R' (U' D) R D' R2 U R' D' R

G Permutations (4 cases)

TH1: F' U' F R2 D B' U B U' B D' R2


Công thức: (R'2 u) (R' U R' U' R u') R'2 y' (R' U R)

TH2: B U B' R2 D' F U' F' U F' D R2


Công thức: (R'2 u' R U') (R U R' u R2) y (R U' R')

TH3: F2 D' L U' L U L' D F2 R U' R'


Công thức: (R U R') y' (R'2 u' R U') (R' U R' u R2)

TH4: F2 D R' U R' U' R D' F2 L' U L


Công thức: (R' U' R) y (R'2 u R' U) (R U' R u' R'2)

Cách nhận biết: đầu tiên xoay mặt U để đưa block 1x1x2 về đúng vị trí. Ta có 1 mặt có 2 chấm màu trùng nhau, xoay cube để đưa 2 chấm màu đó về bên trái. Lúc này dựa vào vị trí của block 1x1x2 nằm ở phía dưới, trên, phải dưới hay phải trên mà xác định trường hợp tương ứng.

The Rest (4 cases)

TH1 (chữ F): U R2 F R F' R' U' F' U F R2 U R' U' R


Công thức: (R U') (R' U R2) y (R U R' U' F' d) (R'2 F R F')

TH2 (chữ T): R U R' U' R' F R2 U' R' U' R U R' F'


Công thức: (R U R' U') (R' F) (R2 U') (R' U' R U) (R' F')

TH3 (chữ V): R' B' R' B R B2 D B D' B U R U' R


Công thức: (R' U R' d') x (l' U R' U') (l R U') (R' U R U)

TH4 (chữ Y): F R' F' R U R U' R' F R U' R' U R U R' F'


Công thức: (F R U') (R' U' R U) (R' F') (R U R' U') (R' F R F')
http://rubikvn.com/forum/showthread.php?tid=198
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Xem lý lịch thành viên

Mr.Bee

avatar
Tổng Đài Chém Gió
Tổng Đài Chém Gió
sn cùi cop cái này ở đâu mà chất thế
mặc dù t đọc k hiểu


_________________
bb45 8C8 bb45 8C8 bb45 8C8 bb45 8C8 bb45 8C8 bb45 8C8 bb45 8C8 bb45 8C8 bb45 8C8 bb45
Nếu một ngày bạn khóc...Hãy gọi cho Tôi. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười....Nhưng tôi sẽ cười vào mặt bạn
Xem lý lịch thành viên

trunghp96

avatar
Vô Địch Tuần I
Vô Địch Tuần I
công thức gì mà thiếu F2L thế
Để em post nốt cho

Xem lý lịch thành viên

Siêu Nhân Cùi

avatar
Đội trưởng đội siêu nhân
Đội trưởng đội siêu nhân
Thằng đần mới không hiểu

Xem lý lịch thành viên

Sponsored content


Về Đầu Trang  Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết